Учи македонски онлајн“ e специјализирано онлајн училиште за изучување на македонскиот литературен јазик за Македонците кои се родени и живеат надвор од границите на Македонија и за странците кои сакаат да го учат македонскиот јазик.
Проектот „Учи македонски онлајн“ е достапен преку неколку програми, создадени за да се олесни и сегментира едукативниот процес. Повеќе информации можете да најдете на нашиот официјален веб сајт, кој што е достапен на:


Copyright Учи Македонски 2022 | Developed and Hosted by